Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
być mniejsza od 0,1 mm.
Przy nakłuwaniu należy zwrócić uwagę na jednakowe ułożenia nakłuwacza w stosunku do brzegów planszy. Siatkę kwadratów wykreśla się tuszem czarnym linią grubości 0,1 mm, łącząc naroża siatki. Wewnętrzne przecięcia linii siatki należy zaznaczyć krzyżykami o długości ramion 5 mm, a decymetrowe nacięcia na ramce - kreskami o długości 5 mm. Punkty osnowy pomiarowej kartuje się pomocą podziałki transwersalnej, cyrkla (odmierzacza) i dwóch ekierek. Kontrolą dokładności kartowania osnowy pomiarowej jest porównanie określonych analitycznie (ze współrzędnych) i graficznie (pomierzonych cyrklem na mapie) tych samych elementów liniowych osnowy pomiarowej. Różnica między porównywanymi wielkościami nie może przekroczyć 0,3
być mniejsza od &lt;symbol desc="+-"&gt;0,1 mm.<br>Przy nakłuwaniu należy zwrócić uwagę na jednakowe ułożenia nakłuwacza w stosunku do brzegów planszy. Siatkę kwadratów wykreśla się tuszem czarnym linią grubości 0,1 mm, łącząc naroża siatki. Wewnętrzne przecięcia linii siatki należy zaznaczyć krzyżykami o długości ramion 5 mm, a decymetrowe nacięcia na ramce - kreskami o długości 5 mm. Punkty osnowy pomiarowej kartuje się pomocą podziałki transwersalnej, cyrkla (odmierzacza) i dwóch ekierek. Kontrolą dokładności kartowania osnowy pomiarowej jest porównanie określonych analitycznie (ze współrzędnych) i graficznie (pomierzonych cyrklem na mapie) tych samych elementów liniowych osnowy pomiarowej. Różnica między porównywanymi wielkościami nie może przekroczyć &lt;symbol desc="+-"&gt;0,3
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego