Typ tekstu: Książka
Autor: Nowakowski Zdzisław
Tytuł: TAG 3.1 dla opornych
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1995
myszy), umożliwia ona zmianę punktu rysowania kliknięciem dowolnego punktu obszaru sformatowanego wzorcem Specjalny. Umożliwia to narysowanie kilku osobnych linii lub wykreślenie prostych ornamentów. Przykład tej możliwości programu przedstawiono na rysunku 13-1.


Jeżeli podczas kreślenia ramek - wszystko jedno: za pomocą klawiatury czy myszy - będziesz równocześnie trzymał wciśnięty klawisz [Ctrl], to ramka, po której będziesz przesuwał kursor, zostanie skasowana.

Funkcję kreślenia ramek i linii możesz także wykorzystać do otoczenia ramką istniejącego tekstu. W tym celu:
1. Przygotuj swój tekst na bliskie spotkanie z ramką - wystarczy, że przed nim oraz po nim wstawisz po jednym pustym wierszu, zaś na początku oraz końcu każdego
myszy), umożliwia ona zmianę punktu rysowania kliknięciem dowolnego punktu obszaru sformatowanego wzorcem Specjalny. Umożliwia to narysowanie kilku osobnych linii lub wykreślenie prostych ornamentów. Przykład tej możliwości programu przedstawiono na rysunku 13-1.<br><br><br>Jeżeli podczas kreślenia ramek - wszystko jedno: za pomocą klawiatury czy myszy - będziesz równocześnie trzymał wciśnięty klawisz [Ctrl], to ramka, po której będziesz przesuwał kursor, zostanie skasowana.<br><br>Funkcję kreślenia ramek i linii możesz także wykorzystać do otoczenia ramką istniejącego tekstu. W tym celu:<br>1. Przygotuj swój tekst na bliskie spotkanie z ramką - wystarczy, że przed nim oraz po nim wstawisz po jednym pustym wierszu, zaś na początku oraz końcu każdego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego