Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
21) i tulei ogniskującej (22). W obejmie lunety umieszczone jest zwierciadło oświetlające siatkę na płytce ogniskowej (przy obserwacjach nocnych). Intensywność oświetlenia reguluje się pokrętką (23). Na lunecie teodolitu umocowany jest celownik mechaniczny składający się z muszki (11) i szczerbinki (12) oraz celownik optyczny (13). Na lewym ramieniu teodolitu znajduje się ramka (24), na której umocowany jest oświetlacz. Osłona (25) zakrywa śrubki reaktyfikacyjne krzyża celowniczego.
Do zasygnalizowania celu najczęściej używa się tyczek geodezyjnych lub specjalnych tarcz celowniczych (rys. 2.10) [15].
Urządzenia odczytowe
W nowoczesnych teodolitach odczytów na kręgu poziomym i pionowym dokonuje się za pomocą mikroskopu odczytowego. Widok w polu widzenia
21&lt;/HI&gt;) i tulei ogniskującej (&lt;HI rend="italic"&gt;22&lt;/HI&gt;). W obejmie lunety umieszczone jest zwierciadło oświetlające siatkę na płytce ogniskowej (przy obserwacjach nocnych). Intensywność oświetlenia reguluje się pokrętką (&lt;HI rend="italic"&gt;23&lt;/HI&gt;). Na lunecie teodolitu umocowany jest celownik mechaniczny składający się z muszki (&lt;HI rend="italic"&gt;11&lt;/HI&gt;) i szczerbinki (&lt;HI rend="italic"&gt;12&lt;/HI&gt;) oraz celownik optyczny (&lt;HI rend="italic"&gt;13&lt;/HI&gt;). Na lewym ramieniu teodolitu znajduje się ramka (&lt;HI rend="italic"&gt;24&lt;/HI&gt;), na której umocowany jest oświetlacz. Osłona (&lt;HI rend="italic"&gt;25&lt;/HI&gt;) zakrywa śrubki reaktyfikacyjne krzyża celowniczego.<br>Do zasygnalizowania celu najczęściej używa się tyczek geodezyjnych lub specjalnych tarcz celowniczych (rys. 2.10) [15].<br>&lt;tit&gt;Urządzenia odczytowe&lt;/&gt;<br>W nowoczesnych teodolitach odczytów na kręgu poziomym i pionowym dokonuje się za pomocą mikroskopu odczytowego. Widok w polu widzenia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego