Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
do kwadratu i dodajemy stronami: ((...)) Wypisujemy energie kinetyczne składników reakcji: ((...)) i po podstawieniu 2 mamy: ((...)), skąd ((...))
W ogólnym przypadku, gdy cząstkę emitowaną obserwuje się pod kątem wybicia różnym od 9˙0, należy do wzoru (4.2-9) dodać człon ((...)), gdzie jest kątem między kierunkiem cząstki emitowanej a padającej.
Do przeprowadzenia reakcji endoenergetycznej potrzebna jest nieco większa ilość energii, niż to wynika z obliczenia wartości Q dla tej reakcji. Ta zwiększona energia nazywa się energią progową. Wprowadzenie jej można łatwo uzasadnić koniecznością udzielenia energii kinetycznej tak zwanemu jądru złożonemu , wspomnianemu w poprzednim punkcie, a o którym będzie mowa w p. 4.5. Napiszemy
do kwadratu i dodajemy stronami: ((...)) Wypisujemy energie kinetyczne składników reakcji: ((...)) i po podstawieniu 2 mamy: ((...)), skąd ((...))<br> W ogólnym przypadku, gdy cząstkę emitowaną obserwuje się pod kątem wybicia różnym od 9˙0, należy do wzoru (4.2-9) dodać człon ((...)), gdzie jest kątem między kierunkiem cząstki emitowanej a padającej.<br> Do przeprowadzenia reakcji endoenergetycznej potrzebna jest nieco większa ilość energii, niż to wynika z obliczenia wartości Q dla tej reakcji. Ta zwiększona energia nazywa się energią progową. Wprowadzenie jej można łatwo uzasadnić koniecznością udzielenia energii kinetycznej tak zwanemu jądru złożonemu , wspomnianemu w poprzednim punkcie, a o którym będzie mowa w p. 4.5. Napiszemy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego