Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
zwykle w czystym materiale. Obecnie, kiedy czystość germanu można podnieść do ((...)) w porównaniu z dawniejszą 1011 1 dryfowanie litem staje się zbędne. W dodatku takie wewnętrzne detektory germanowe nie wymagają chłodzenia w tym stopniu, co dryfowane litem; chłodzenie jest tu czynnikiem zwiększającym rozdzielczość.

5.2.5. Liczniki neutronów

Niektóre produkty reakcji jądrowych z udziałem neutronów stosuje się do detekcji samych neutronów. Na przykład prędkie neutrony powodują wybicie protonów z parafiny, przy czym otrzymuje się 7 protonów na 104 neutronów o energii 1 MeV. Przy innych energiach stosunek protonów do neutronów jest prawie proporcjonalny do energii neutronów. Energia najszybszych protonów jest równa
zwykle w czystym materiale. Obecnie, kiedy czystość germanu można podnieść do ((...)) w porównaniu z dawniejszą 1011 1 dryfowanie litem staje się zbędne. W dodatku takie wewnętrzne detektory germanowe nie wymagają chłodzenia w tym stopniu, co dryfowane litem; chłodzenie jest tu czynnikiem zwiększającym rozdzielczość. <br><br>&lt;tit&gt;5.2.5. Liczniki neutronów&lt;/&gt;<br><br> Niektóre produkty reakcji jądrowych z udziałem neutronów stosuje się do detekcji samych neutronów. Na przykład prędkie neutrony powodują wybicie protonów z parafiny, przy czym otrzymuje się 7 protonów na 104 neutronów o energii 1 MeV. Przy innych energiach stosunek protonów do neutronów jest prawie proporcjonalny do energii neutronów. Energia najszybszych protonów jest równa
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego