Typ tekstu: Książka
Autor: Kłyszejko-Stefanowicz Leokadia
Tytuł: Cytobiochemia
Rok: 1995
narządu (por. [108]). Powyższe obserwacje doprowadziły do powszechnej opinii, że zawartość H1 w komórce jest odwrotnie proporcjonalna do jej potencjalnej aktywności mitotycznej i że histon ten może funkcjonować jako represor syntezy DNA, czynnik zaangażowany w zapoczątkowanie i utrzymanie stanu spoczynkowego komórki oraz terminalnego jej zróżnicowania. Odsetek jego spadał znacznie podczas regeneracji wątroby lub trzustki szczura oraz w trzustce embrionalnej i szczurów nowo narodzonych, zanikał przy rozpoczęciu syntezy DNA i pojawiał się ponownie, gdy tylko kończył się proces regeneracji [131]. Ten silnie lizynowy histon H1 , znany również jako F1, okazał się niejednorodny wędrując często w żelu poliakrylamidowym w formie dubletu oznakowanego jako
narządu (por. [108]). Powyższe obserwacje doprowadziły do powszechnej opinii, że zawartość H1 w komórce jest odwrotnie proporcjonalna do jej potencjalnej aktywności mitotycznej i że histon ten może funkcjonować jako represor syntezy DNA, czynnik zaangażowany w zapoczątkowanie i utrzymanie stanu spoczynkowego komórki oraz terminalnego jej zróżnicowania. Odsetek jego spadał znacznie podczas regeneracji wątroby lub trzustki szczura oraz w trzustce embrionalnej i szczurów nowo narodzonych, zanikał przy rozpoczęciu syntezy DNA i pojawiał się ponownie, gdy tylko kończył się proces regeneracji [131]. Ten silnie lizynowy histon H1 , znany również jako F1, okazał się niejednorodny wędrując często w żelu poliakrylamidowym w formie dubletu oznakowanego jako
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego