Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rzeczpospolita
Nr: 03.16
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
lub częściowo odpłatne dla pacjentów.


Po publikacji "Rzeczpospolitej" o unijnych regionach statystycznych
Połączcie nas inaczej

W województwach zawrzało. Podkarpackie sprzeciwia się połączeniu w jeden region statystyczny z Lubelskiem i Podlaskiem. Podlasie nie chce być razem z Mazowszem. Z kolei Świętokrzyskie nie chce połączenia z Łódzkiem. A Śląsk chce tworzyć samodzielny region.

6 lub 7 regionów

Najbardziej prawdopodobne jest podzielenie Polski na 6 jednostek. I tak: - region I utworzą Mazowsze z Łódzkiem, - region II - Małopolska ze Śląskiem, - region III - Podlaskie, Lubelskie, Podkarpackie oraz Świętokrzyskie, - region IV - Wielkopolska, Lubuskie i Zachodniopomorskie, - region V - Dolny Śląsk z Opolskiem - region VI - Pomorze z Kujawsko-Pomorskiem
lub częściowo odpłatne dla pacjentów.&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="news" sub="home"&gt;<br>&lt;tit&gt;Po publikacji &lt;name type="tit"&gt;"Rzeczpospolitej"&lt;/&gt; o unijnych regionach statystycznych&lt;/&gt;<br>&lt;tit&gt;Połączcie nas inaczej&lt;/&gt;<br><br>&lt;intro&gt;W województwach zawrzało. &lt;name type="place"&gt;Podkarpackie&lt;/&gt; sprzeciwia się połączeniu w jeden region statystyczny z &lt;name type="place"&gt;Lubelskiem&lt;/&gt; i &lt;name type="place"&gt;Podlaskiem&lt;/&gt;. &lt;name type="place"&gt;Podlasie&lt;/&gt; nie chce być razem z &lt;name type="place"&gt;Mazowszem&lt;/&gt;. Z kolei &lt;name type="place"&gt;Świętokrzyskie&lt;/&gt; nie chce połączenia z &lt;name type="place"&gt;Łódzkiem&lt;/&gt;. A &lt;name type="place"&gt;Śląsk&lt;/&gt; chce tworzyć samodzielny region.&lt;/&gt;<br><br>&lt;tit&gt;6 lub 7 regionów&lt;/&gt;<br><br>Najbardziej prawdopodobne jest podzielenie &lt;name type="place"&gt;Polski&lt;/&gt; na 6 jednostek. I tak: - region I utworzą &lt;name type="place"&gt;Mazowsze&lt;/&gt; z &lt;name type="place"&gt;Łódzkiem&lt;/&gt;, - region II - &lt;name type="place"&gt;Małopolska&lt;/&gt; ze &lt;name type="place"&gt;Śląskiem&lt;/&gt;, - region III - &lt;name type="place"&gt;Podlaskie&lt;/&gt;, &lt;name type="place"&gt;Lubelskie&lt;/&gt;, &lt;name type="place"&gt;Podkarpackie&lt;/&gt; oraz &lt;name type="place"&gt;Świętokrzyskie&lt;/&gt;, - region IV - &lt;name type="place"&gt;Wielkopolska&lt;/&gt;, &lt;name type="place"&gt;Lubuskie&lt;/&gt; i &lt;name type="place"&gt;Zachodniopomorskie&lt;/&gt;, - region V - &lt;name type="place"&gt;Dolny Śląsk&lt;/&gt; z &lt;name type="place"&gt;Opolskiem&lt;/&gt; - region VI - &lt;name type="place"&gt;Pomorze&lt;/&gt; z &lt;name type="place"&gt;Kujawsko-Pomorskiem
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego