Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wprost
Nr: 11.07
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1999
wielkość przydziałów była zindywidualizowana. Stanowiły one równowartość od 604 kcal do 1999 kcal (norma podstawowa) i od 210 kcal do 1783 kcal (norma dodatkowa). Oznacza to, że przodownik pracy zatrudniony w organach bezpieczeństwa mógł otrzymać 3782 kcal, a szary pracownik zakładu uspołecznionego - 604 kcal. Różnica sześciokrotna. To, że dobra konsumpcyjne reglamentuje się w czasie wojny czy odbudowy powojennej, nikogo specjalnie nie dziwi. Polska Ludowa była jednak ciekawym i rzadkim krajem, w którym kartki funkcjonowały w okresach "normalnej" gospodarki pokojowej. Kartki na żywność wprowadzano trzykrotnie. Po raz pierwszy - 1 września 1951 r. (obowiązywały do 3 stycznia 1953 r.). Po raz drugi - 25
wielkość przydziałów była zindywidualizowana. Stanowiły one równowartość od 604 kcal do 1999 kcal (norma podstawowa) i od 210 kcal do 1783 kcal (norma dodatkowa). Oznacza to, że przodownik pracy zatrudniony w organach bezpieczeństwa mógł otrzymać 3782 kcal, a szary pracownik zakładu uspołecznionego - 604 kcal. Różnica sześciokrotna. To, że dobra konsumpcyjne reglamentuje się w czasie wojny czy odbudowy powojennej, nikogo specjalnie nie dziwi. Polska Ludowa była jednak ciekawym i rzadkim krajem, w którym kartki funkcjonowały w okresach "normalnej" gospodarki pokojowej. Kartki na żywność wprowadzano trzykrotnie. Po raz pierwszy - 1 września 1951 r. (obowiązywały do 3 stycznia 1953 r.). Po raz drugi - 25
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego