Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
kontroli ochrony tajemnicy, niż obecnie MSWiA czy - w niniejszym zakresie - MON.
Innym godnym rozważenia pomysłem jest wyraźne zapisanie w ustawie warunków prawnych, umożliwiających opublikowanie wiadomości stanowiącej tajemnicę państwową. Zapis taki stworzyłby przesłankę do przerwania walki politycznej w Polsce wokół ustawy o ochronie tajemnicy, określając jednoznacznie warunki publikowania wiadomości niejawnych. W resorcie obrony narodowej istnieje tego rodzaju regulacja prawna o randze rozporządzenia ministra obrony narodowej. Brak podobnej regulacji o zasięgu ogólnokrajowym.
Załącznik do ustawy węgierskiej, specyfikujący rodzaje wiadomości stanowiących tajemnicę państwową, jest dwukrotnie obszerniejszy, niż podobny załącznik przy ustawie polskiej z dnia 15 września 1994 r., która nie weszła w życie. W
kontroli ochrony tajemnicy, niż obecnie MSWiA czy - w niniejszym zakresie - MON.<br>Innym godnym rozważenia pomysłem jest wyraźne zapisanie w ustawie warunków prawnych, umożliwiających opublikowanie wiadomości stanowiącej tajemnicę państwową. Zapis taki stworzyłby przesłankę do przerwania walki politycznej w Polsce wokół ustawy o ochronie tajemnicy, określając jednoznacznie warunki publikowania wiadomości niejawnych. W resorcie obrony narodowej istnieje tego rodzaju regulacja prawna o randze rozporządzenia ministra obrony narodowej. Brak podobnej regulacji o zasięgu ogólnokrajowym.<br>Załącznik do ustawy węgierskiej, specyfikujący rodzaje wiadomości stanowiących tajemnicę państwową, jest dwukrotnie obszerniejszy, niż podobny załącznik przy ustawie polskiej z dnia 15 września 1994 r., która nie weszła w życie. W
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego