Typ tekstu: Książka
Tytuł: Sporne sprawy polskiej literatury współczesnej
Rok: 1998
z lat osiemdziesiątych wieńczyły twórczość o bogatej i burzliwej przeszłości. Była to niejednokrotnie twórczość z wyrzutami sumienia i silnymi urazami do "ślepych wiar". Lecz przede wszystkim była to literatura, która - poprzez rewoltę zainicjowaną na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych - usiłowała odzyskać swoją niezależność, prawo do artystycznego eksperymentu, do krytyki i rewizji naszych rodzimych mitów historycznych czy stereotypów wyobraźni. W rewolcie owej uczestniczyło wielu pisarzy uznanych potem za "autorytety moralne" dziewiątej dekady (m.in. Jan Józef Szczepański, Kazimierz Brandys, Andrzej Kijowski, a nawet Sławomir Mrożek).
Wydawało się, że ferment intelektualny, zainicjowany przez nich na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych - a zwłaszcza krytycyzm
z lat osiemdziesiątych wieńczyły twórczość o bogatej i burzliwej przeszłości. Była to niejednokrotnie twórczość z wyrzutami sumienia i silnymi urazami do "ślepych wiar". Lecz przede wszystkim była to literatura, która - poprzez rewoltę zainicjowaną na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych - usiłowała odzyskać swoją niezależność, prawo do artystycznego eksperymentu, do krytyki i rewizji naszych rodzimych mitów historycznych czy stereotypów wyobraźni. W rewolcie owej uczestniczyło wielu pisarzy uznanych potem za "autorytety moralne" dziewiątej dekady (m.in. Jan Józef Szczepański, Kazimierz Brandys, Andrzej Kijowski, a nawet Sławomir Mrożek).<br> Wydawało się, że ferment intelektualny, zainicjowany przez nich na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych - a zwłaszcza krytycyzm
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego