Typ tekstu: Książka
Autor: Strzałkowski Adam
Tytuł: O siłach rządzących światem
Rok: 1996
gwiazdy względem obserwatora. Zaobserwowane dla Słońca i gwiazd Syriusza B oraz 40 Eridani B przesunięcie ku czerwieni jest zgodne z przewidywaniami teorii względności, dokładność pomiaru nie była jednak wielka.
Efekt ten udało się zaobserwować laboratoryjnie i to ze znacznie większą dokładnością w polu grawitacyjnym Ziemi. Wykorzystano do tego celu zjawisko rezonansowej absorpcji promieniowania . Promieniowanie to wysyłane przez jądro atomowe może być zaabsorbowane przez inne jądro tego samego pierwiastka, jeżeli jego energia będzie dokładnie równa różnicy energii stanów jądra, między którymi ma nastąpić przejście w wyniku absorpcji. Mówimy wówczas, ze proces emisji promieniowania jest w rezonansie z procesem absorpcji. Nie jest łatwo
gwiazdy względem obserwatora. Zaobserwowane dla Słońca i gwiazd Syriusza B oraz 40 Eridani B przesunięcie ku czerwieni jest zgodne z przewidywaniami teorii względności, dokładność pomiaru nie była jednak wielka.<br>Efekt ten udało się zaobserwować laboratoryjnie i to ze znacznie większą dokładnością w polu grawitacyjnym Ziemi. Wykorzystano do tego celu zjawisko rezonansowej absorpcji promieniowania . Promieniowanie to wysyłane przez jądro atomowe może być zaabsorbowane przez inne jądro tego samego pierwiastka, jeżeli jego energia będzie dokładnie równa różnicy energii stanów jądra, między którymi ma nastąpić przejście w wyniku absorpcji. Mówimy wówczas, ze proces emisji promieniowania jest w rezonansie z procesem absorpcji. Nie jest łatwo
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego
404 Not Found

Not Found

The requested URL /floater/see/24 was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.