Typ tekstu: Książka
Autor: Strzałkowski Adam
Tytuł: O siłach rządzących światem
Rok: 1996
gwiazdy względem obserwatora. Zaobserwowane dla Słońca i gwiazd Syriusza B oraz 40 Eridani B przesunięcie ku czerwieni jest zgodne z przewidywaniami teorii względności, dokładność pomiaru nie była jednak wielka.
Efekt ten udało się zaobserwować laboratoryjnie i to ze znacznie większą dokładnością w polu grawitacyjnym Ziemi. Wykorzystano do tego celu zjawisko rezonansowej absorpcji promieniowania . Promieniowanie to wysyłane przez jądro atomowe może być zaabsorbowane przez inne jądro tego samego pierwiastka, jeżeli jego energia będzie dokładnie równa różnicy energii stanów jądra, między którymi ma nastąpić przejście w wyniku absorpcji. Mówimy wówczas, ze proces emisji promieniowania jest w rezonansie z procesem absorpcji. Nie jest łatwo
gwiazdy względem obserwatora. Zaobserwowane dla Słońca i gwiazd Syriusza B oraz 40 Eridani B przesunięcie ku czerwieni jest zgodne z przewidywaniami teorii względności, dokładność pomiaru nie była jednak wielka.<br>Efekt ten udało się zaobserwować laboratoryjnie i to ze znacznie większą dokładnością w polu grawitacyjnym Ziemi. Wykorzystano do tego celu zjawisko rezonansowej absorpcji promieniowania . Promieniowanie to wysyłane przez jądro atomowe może być zaabsorbowane przez inne jądro tego samego pierwiastka, jeżeli jego energia będzie dokładnie równa różnicy energii stanów jądra, między którymi ma nastąpić przejście w wyniku absorpcji. Mówimy wówczas, ze proces emisji promieniowania jest w rezonansie z procesem absorpcji. Nie jest łatwo
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego