Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
dla reakcji (4.2-10) łatwo obliczyć.
Wykorzystamy wyrażenie na prędkość jądra złożonego (4.2-11), przy założeniu, że jądro tarczy jest nieruchome. Energia równa się różnicy energii kinetycznej cząstki bombardującej i energii kinetycznej jądra złożonego: ((...)) lub jeśli zastąpić masy jąder przez liczby masowe ((...)) ((...))
W podanym wyżej przykładzie reakcji ((...)) dla rezonansowych energii cząstek ((...)) otrzymujemy ze wzoru (4.5-5) poprawione energie rezonansowe ((...)) i energie poziomów jądra złożonego ((...))
Jako przykład występowania rezonansu może służyć również reakcja (4.4-13), przedstawiona na rys. 4.6.
Maksima energii wzbudzenia dla reakcji ((...)) wynoszą odpowiednio ((...)) oraz 0,44 MeV. Te maksima cząstkowych przekrojów czynnych odpowiadają energiom
dla reakcji (4.2-10) łatwo obliczyć.<br> Wykorzystamy wyrażenie na prędkość jądra złożonego (4.2-11), przy założeniu, że jądro tarczy jest nieruchome. Energia równa się różnicy energii kinetycznej cząstki bombardującej i energii kinetycznej jądra złożonego: ((...)) lub jeśli zastąpić masy jąder przez liczby masowe ((...)) ((...))<br> W podanym wyżej przykładzie reakcji ((...)) dla rezonansowych energii cząstek ((...)) otrzymujemy ze wzoru (4.5-5) poprawione energie rezonansowe ((...)) i energie poziomów jądra złożonego ((...))<br> Jako przykład występowania rezonansu może służyć również reakcja (4.4-13), przedstawiona na rys. 4.6.<br> Maksima energii wzbudzenia dla reakcji ((...)) wynoszą odpowiednio ((...)) oraz 0,44 MeV. Te maksima cząstkowych przekrojów czynnych odpowiadają energiom
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego