Typ tekstu: Książka
Autor: Michowicz Waldemar
Tytuł: Historia dyplomacji polskiej
Rok: 1995
eksport polski do tego kraju (łącznie z węglem) malał. Polska zamawiała w Danii statki morskie, zaopatrywała się też na rynku duńskim w tłuszcze. Zainteresowanie polskich rolników budziły osiągnięcia duńskiego rolnictwa, które starano się w Polsce popularyzować. Dania była krajem stałej i sezonowej emigracji polskiej. W latach 1925­1926 wyjeżdżało tam rokrocznie kilkuset robotników rolnych. Dyplomacja polska podejmowała starania w celu utrzymania polskości emigrantów osiadłych w Danii.
W drugiej połowie lat dwudziestych dużą rolę w rozwijaniu polsko-duńskich stosunków kulturalnych i naukowych odegrał Instytut Bałtycki i założone w 1926 r. Towarzystwo Polsko­Duńskie. Trwał proces wydawania w Polsce dzieł wybitnych pisarzy duńskich
eksport polski do tego kraju (łącznie z węglem) malał. Polska zamawiała w Danii statki morskie, zaopatrywała się też na rynku duńskim w tłuszcze. Zainteresowanie polskich rolników budziły osiągnięcia duńskiego rolnictwa, które starano się w Polsce popularyzować. Dania była krajem stałej i sezonowej emigracji polskiej. W latach 1925­1926 wyjeżdżało tam rokrocznie kilkuset robotników rolnych. Dyplomacja polska podejmowała starania w celu utrzymania polskości emigrantów osiadłych w Danii.<br>W drugiej połowie lat dwudziestych dużą rolę w rozwijaniu polsko-duńskich stosunków kulturalnych i naukowych odegrał Instytut Bałtycki i założone w 1926 r. Towarzystwo Polsko­Duńskie. Trwał proces wydawania w Polsce dzieł wybitnych pisarzy duńskich
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego