Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
10kg tlenu na 1 m3) mogą być unieszkodliwiane metodą mokrego utleniania powietrzem (ang. Wet Air Oxidation) [6]. Podstawowe parametry tego procesu to: temperatura reakcji 200325C, ciśnienie 515MPa i czas reakcji ok. 1h. Konieczny jest dobry kontakt tlenu cząsteczkowego i organicznych składników ścieków.
4.3.2.Oczyszczanie biologiczne
Produkty otrzymywane z ropy naftowej należą do trudno rozkładalnych metodą biologiczną. Szybkość i skuteczność rozkładu zależy w największym stopniu od liczby atomów węgla w cząsteczce węglowodoru. Zmniejszanie szybkości rozkładu z upływem czasu tłumaczy się z kolei tworzeniem i gromadzeniem produktów pośrednich, produktów niepełnego rozkładu. Z tego względu ścieki poddaje się najczęściej oczyszczaniu w układzie dwustopniowym
10kg tlenu na 1 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;) mogą być unieszkodliwiane metodą mokrego utleniania powietrzem (ang. Wet Air Oxidation) [6]. Podstawowe parametry tego procesu to: temperatura reakcji 200325C, ciśnienie 515MPa i czas reakcji ok. 1h. Konieczny jest dobry kontakt tlenu cząsteczkowego i organicznych składników ścieków.<br>&lt;tit1&gt;4.3.2.Oczyszczanie biologiczne&lt;/&gt;<br>Produkty otrzymywane z ropy naftowej należą do trudno rozkładalnych metodą biologiczną. Szybkość i skuteczność rozkładu zależy w największym stopniu od liczby atomów węgla w cząsteczce węglowodoru. Zmniejszanie szybkości rozkładu z upływem czasu tłumaczy się z kolei tworzeniem i gromadzeniem produktów pośrednich, produktów niepełnego rozkładu. Z tego względu ścieki poddaje się najczęściej oczyszczaniu w układzie dwustopniowym
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego