Typ tekstu: Książka
Autor: Lawrowski Zbigniew
Tytuł: Technika smarowania
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1997
wszystkim powietrze, stosuje się w dwóch postaciach: jako samoistny środek smarny (np. do smarowania gazodynamicznego lub gazostatycznego wysokoobrotowych mało obciążonych łożysk ślizgowych) lub jako nośnik kropelek oleju, to jest w postaci mgły olejowej (np. do smarowania wysokoobrotowych łożysk tocznych).
Oleje są najczęściej stosowanym środkiem smarnym. Oleje mineralne wytwarza się z ropy naftowej przez destylację i rafinację. Destylaty są zanieczyszczone pozostałościami z przeróbki ropy naftowej: smołami, asfaltami itp., i używane są tylko do celów podrzędnych. Większość olejów poddaje się rafinacji oczyszczającej. Różne gatunki olejów smarnych uzyskuje się, zależnie od żądanej lepkości i innych właściwości użytkowych, przez mieszanie różnych olejów bazowych oraz przez wprowadzanie
wszystkim powietrze, stosuje się w dwóch postaciach: jako samoistny środek smarny (np. do smarowania gazodynamicznego lub gazostatycznego wysokoobrotowych mało obciążonych łożysk ślizgowych) lub jako nośnik kropelek oleju, to jest w postaci mgły olejowej (np. do smarowania wysokoobrotowych łożysk tocznych).<br>Oleje są najczęściej stosowanym środkiem smarnym. Oleje mineralne wytwarza się z ropy naftowej przez destylację i rafinację. Destylaty są zanieczyszczone pozostałościami z przeróbki ropy naftowej: smołami, asfaltami itp., i używane są tylko do celów podrzędnych. Większość olejów poddaje się rafinacji oczyszczającej. Różne gatunki olejów smarnych uzyskuje się, zależnie od żądanej lepkości i innych właściwości użytkowych, przez mieszanie różnych olejów bazowych oraz przez wprowadzanie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego