Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
się. W celu ochrony interesów tych krajów muszą być przyjęte nowe reguły.
Chodzi zatem o:
- stworzenie otwartego, sprawiedliwego, bezpiecznego, niedyskryminacyjnego i perspektywicznego systemu handlowego,
- optymalną dystrybucję światowej produkcji i zrównoważone zyski.

Sprawiedliwy handel wymaga, aby w cenę produktu były wkalkulowane koszty środowiskowe. Jako przykład można podać, że utrzymywanie niskiej ceny ropy naftowej hamuje rozwój wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii (wiatru, wody i słońca).
W cenę każdego wyrobu powinna być wliczona promocja czystej produkcji i użytkowania wyrobu. W ten sposób następowałaby promocja właściwej przedsiębiorczości zgodnej z założeniami ekorozwoju. Tak też należy eliminować technologie i towary nieprzyjazne środowisku.

9. Opodatkowanie krajów uprzemysłowionych na rzecz państw
się. W celu ochrony interesów tych krajów muszą być przyjęte nowe reguły.<br>Chodzi zatem o:<br>- stworzenie otwartego, sprawiedliwego, bezpiecznego, niedyskryminacyjnego i perspektywicznego systemu handlowego,<br>- optymalną dystrybucję światowej produkcji i zrównoważone zyski.<br><br>Sprawiedliwy handel wymaga, aby w cenę produktu były wkalkulowane koszty środowiskowe. Jako przykład można podać, że utrzymywanie niskiej ceny ropy naftowej hamuje rozwój wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii (wiatru, wody i słońca).<br>W cenę każdego wyrobu powinna być wliczona promocja czystej produkcji i użytkowania wyrobu. W ten sposób następowałaby promocja właściwej przedsiębiorczości zgodnej z założeniami ekorozwoju. Tak też należy eliminować technologie i towary nieprzyjazne środowisku.<br><br>&lt;tit&gt;9. Opodatkowanie krajów uprzemysłowionych na rzecz państw
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego