Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
nieograniczonym wzrastaniu liczby spostrzeżeń n średnia arytmetyczna X sr jednakowo dokładnych spostrzeżeń jednej i tej samej wielkości dąży do rzeczywistej wartości tej wielkości X

Różnica między rzeczywistą wartością pewnej wielkości a jej średnią arytmetyczną równa się średniej arytmetycznej błędów prawdziwych poszczególnych spostrzeżeń

Przy nieograniczonym wzrastaniu liczby spostrzeżeń błędy pozorne (v) równają się błędom prawdziwym

Suma błędów pozornych równa się zeru

Zależność powyższa służy jako kontrola rachunku. Suma kwadratów błędów pozornych winna osiągać minimum

Na powyższej zasadzie opiera się rachunek wyrównania i od niej nosi nazwę metody najmniejszych kwadratów.

Średni błąd pojedynczego pomiaru m 0 oblicza się korzystając ze wzoru

Średni błąd średniej
nieograniczonym wzrastaniu liczby spostrzeżeń &lt;HI rend="italic"&gt;n&lt;/HI&gt; średnia arytmetyczna &lt;HI rend="italic"&gt;X sr&lt;/HI&gt; jednakowo dokładnych spostrzeżeń jednej i tej samej wielkości dąży do rzeczywistej wartości tej wielkości &lt;HI rend="italic"&gt;X&lt;/HI&gt;<br>&lt;gap&gt;<br>Różnica między rzeczywistą wartością pewnej wielkości a jej średnią arytmetyczną równa się średniej arytmetycznej błędów prawdziwych poszczególnych spostrzeżeń<br>&lt;gap&gt;<br>Przy nieograniczonym wzrastaniu liczby spostrzeżeń &lt;gap&gt; błędy pozorne (&lt;HI rend="italic"&gt;v&lt;/HI&gt;) równają się błędom prawdziwym &lt;gap&gt;<br>&lt;gap&gt;<br>Suma błędów pozornych równa się zeru<br>&lt;gap&gt;<br>Zależność powyższa służy jako kontrola rachunku. Suma kwadratów błędów pozornych winna osiągać minimum<br>&lt;gap&gt;<br>Na powyższej zasadzie opiera się rachunek wyrównania i od niej nosi nazwę metody najmniejszych kwadratów.<br><br>Średni błąd pojedynczego pomiaru &lt;HI rend="italic"&gt;m 0&lt;/HI&gt; oblicza się korzystając ze wzoru<br>&lt;gap&gt;<br>Średni błąd średniej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego