Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
zapewnienia indywidualnego bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańców Polski. Jednym z podstawowych instrumentów zapewnienia ekorozwoju stać się powinien plan zagospodarowania przestrzennego kraju.
Niezbędne jest, aby polityka Rządu w dziedzinach: energetycznej, przemysłowej, motoryzacyjnej, rolnej, zdrowotnej, edukacyjnej, naukowej i informacyjnej była zgodna z założeniami polityki ekologicznej. Oznacza to, że w polityce gospodarczej kryteria ekologiczne uzyskują równoznaczną rangę z kryteriami ekonomicznymi.
Przedłożona przez Rząd Polityka ekologiczna państwa (dokument z listopada 1990 r.) formułuje w sposób słuszny cały szereg zasad, celów i kierunków przyszłych działań.
Równocześnie powinna ona uwzględniać:
- pilną potrzebę zakończenia prac legislacyjnych nad pakietem ustaw ekologicznych wraz z wydaniem odpowiednich aktów wykonawczych,
- przedłożenie rządowych projektów ustaw
zapewnienia indywidualnego bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańców Polski. Jednym z podstawowych instrumentów zapewnienia ekorozwoju stać się powinien plan zagospodarowania przestrzennego kraju.<br>Niezbędne jest, aby polityka Rządu w dziedzinach: energetycznej, przemysłowej, motoryzacyjnej, rolnej, zdrowotnej, edukacyjnej, naukowej i informacyjnej była zgodna z założeniami polityki ekologicznej. Oznacza to, że w polityce gospodarczej kryteria ekologiczne uzyskują równoznaczną rangę z kryteriami ekonomicznymi.<br>Przedłożona przez Rząd &lt;hi&gt;Polityka ekologiczna państwa&lt;/&gt; (dokument z listopada 1990 r.) formułuje w sposób słuszny cały szereg zasad, celów i kierunków przyszłych działań.<br>Równocześnie powinna ona uwzględniać:<br>- pilną potrzebę zakończenia prac legislacyjnych nad pakietem ustaw ekologicznych wraz z wydaniem odpowiednich aktów wykonawczych,<br>- przedłożenie rządowych projektów ustaw
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego
404 Not Found

Not Found

The requested URL /floater/see/24 was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.