Typ tekstu: Książka
Autor: Tischner Józef
Tytuł: Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966-1975
Rok wydania: 1994
Lata powstania: 1966-1975
aksjologicznego jest prywatywność typu aksjologicznego. Prywatywność nie jest aksjologiczną negatywnością. Prywatywność Ja aksjologicznego stanowi warunek możliwości inten-cjonalnego kierowania się w egotycznej świadomości ku przedmiotom, w tym także ku wartościom przedmiotowym. Dawały jej kiedyś szczególny zresztą wyraz koncepcje świadomości Heideggera i Sartre'a. Obydwaj określali ją niesłusznie pojęciem nicości, co było równoznaczne z zastosowaniem w opisywaniu jej modelu interpretacyjnego pochodzącego z teorii "bytu w sobie". Można to częściowo usprawiedliwić tym, że jest przedsięwzięciem w tej chwili niemal niemożliwym do zrealizowania uchwycić i opisać prywatywność typu aksjologicznego, stosując w opisie pojęcia jednoznaczne, ponieważ takich pojęć po prostu nie ma. Niekiedy musimy uciekać się
aksjologicznego jest prywatywność typu aksjologicznego. Prywatywność nie jest aksjologiczną negatywnością. Prywatywność Ja aksjologicznego stanowi warunek możliwości inten-cjonalnego kierowania się w egotycznej świadomości ku przedmiotom, w tym także ku wartościom przedmiotowym. Dawały jej kiedyś szczególny zresztą wyraz koncepcje świadomości Heideggera i Sartre'a. Obydwaj określali ją niesłusznie pojęciem nicości, co było równoznaczne z zastosowaniem w opisywaniu jej modelu interpretacyjnego pochodzącego z teorii "bytu w sobie". Można to częściowo usprawiedliwić tym, że jest przedsięwzięciem w tej chwili niemal niemożliwym do zrealizowania uchwycić i opisać prywatywność typu aksjologicznego, stosując w opisie pojęcia jednoznaczne, ponieważ takich pojęć po prostu nie ma. Niekiedy musimy uciekać się
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego