Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
lodowców zimnych i subpolarnych, natomiast nie obejmują lodowców umiarkowanych, w których obrębie zjawiska te są częste, stanowi to ich słabą stronę.
M.F. Meier i A. Post (1969) zwrócili uwagę, że szarża rozpoczyna się zwykle w stromym odcinku lodowca. Ich zdaniem, gdy naprężenia ścinające na dnie przekroczą pewną wartość krytyczną, rozpoczyna się szarża. Szybki ruch jest następnie propagowany w górę i w dół lodowca. Analiza szarży lodowców Finsterwaldera (Spitsbergen) oraz Miedwieżego (Pamir) wykazała, iż nie występują jakieś ekstremalnie wysokie naprężenia ścinające w dnie lodowca przed rozpoczęciem fazy aktywnej (Paterson, 1981). Roli naprężeń ścinających na dnie lodowca w pełni nie określono. Jednak
lodowców zimnych i subpolarnych, natomiast nie obejmują lodowców umiarkowanych, w których obrębie zjawiska te są częste, stanowi to ich słabą stronę.<br> M.F. Meier i A. Post (1969) zwrócili uwagę, że szarża rozpoczyna się zwykle w stromym odcinku lodowca. Ich zdaniem, gdy naprężenia ścinające na dnie przekroczą pewną wartość krytyczną, rozpoczyna się szarża. Szybki ruch jest następnie propagowany w górę i w dół lodowca. Analiza szarży lodowców Finsterwaldera (Spitsbergen) oraz Miedwieżego (Pamir) wykazała, iż nie występują jakieś ekstremalnie wysokie naprężenia ścinające w dnie lodowca przed rozpoczęciem fazy aktywnej (Paterson, 1981). Roli naprężeń ścinających na dnie lodowca w pełni nie określono. Jednak
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego