Typ tekstu: Książka
Autor: red. Gomulicka Barbara
Tytuł: Pisarze polskiego oświecenia
Rok: 1996
odkryte rzekomo na Podolu. Gatunkowo pieśni Bojana nawiązywały do ballad i bylin, a opis wyspy Jamedyka Bluda, podobnie jak i fragment balladowy o Irenie i Jermilim, proponował już odmienne ujęcie motywów fantastycznych niż w Zdobyciu Kijowa – zanikał tu urok czarodziejski na rzecz eksponowania tajemniczości i walorów natury.
Rok 1823 rozpoczyna fazę ożywionej działalności poetyckiej Zaborowskiego. Od kwietnia datuje się praca nad Dumami podolskimi, na ten rok przypada też powstanie trzech utworów dramatycznych tego poety: Bohdana Chmielnickiego, Umwita, Borysa i Milwiany, łączących konwencje widowisk operowych, scenerię i postaci dramy z konwencjami teatru klasycznego.
Dumy podolskie były jedynym dziełem Zaborowskiego większych rozmiarów
odkryte rzekomo na Podolu. Gatunkowo pieśni Bojana nawiązywały do ballad i bylin, a opis wyspy Jamedyka Bluda, podobnie jak i fragment balladowy o Irenie i Jermilim, proponował już odmienne ujęcie motywów fantastycznych niż w Zdobyciu Kijowa &#150; zanikał tu urok czarodziejski na rzecz eksponowania tajemniczości i walorów natury.<br> Rok 1823 rozpoczyna fazę ożywionej działalności poetyckiej Zaborowskiego. Od kwietnia datuje się praca nad Dumami podolskimi, na ten rok przypada też powstanie trzech utworów dramatycznych tego poety: Bohdana Chmielnickiego, Umwita, Borysa i Milwiany, łączących konwencje widowisk operowych, scenerię i postaci dramy z konwencjami teatru klasycznego.<br> Dumy podolskie były jedynym dziełem Zaborowskiego większych rozmiarów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego