Typ tekstu: Książka
Autor: Bartosz Grzegorz
Tytuł: Druga twarz tlenu
Rok: 1995
są hamowane przez 3-amino-1,2,4-triazol, a żelazo ich grupy hemowej jest redukowane przez podsiarczyn.
Hydroperoksydaza I E. coli syntetyzowana jest w odpowiedzi na kontakt komórki bakteryjnej z nadtlenkiem wodoru i znajduje się pod kontrolą regulonu oxyR (p. 3.15.2), podczas gdy synteza hydroperoksydazy II (katalazy) rozpoczyna się, gdy bakterie wchodzą w stacjonarną fazę wzrostu.

2.2.14. Jeszcze jedno białko obronne: metalotioneina

Metalotioneiny, znane przede wszystkim toksykologom, są białkami małymi, ale bardzo ważnymi i interesującymi. Główną ich rolą jest wiązanie i detoksykacja jonów metali ciężkich, takich jak kadm i rtęć, biorą jednak także udział w magazynowaniu
są hamowane przez 3-amino-1,2,4-triazol, a żelazo ich grupy hemowej jest redukowane przez podsiarczyn.<br>Hydroperoksydaza I E. coli syntetyzowana jest w odpowiedzi na kontakt komórki bakteryjnej z nadtlenkiem wodoru i znajduje się pod kontrolą regulonu oxyR (p. 3.15.2), podczas gdy synteza hydroperoksydazy II (katalazy) rozpoczyna się, gdy bakterie wchodzą w stacjonarną fazę wzrostu.<br><br>&lt;tit&gt;2.2.14. Jeszcze jedno białko obronne: metalotioneina&lt;/&gt;<br><br>Metalotioneiny, znane przede wszystkim toksykologom, są białkami małymi, ale bardzo ważnymi i interesującymi. Główną ich rolą jest wiązanie i detoksykacja jonów metali ciężkich, takich jak kadm i rtęć, biorą jednak także udział w magazynowaniu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego