Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacja o polisach ubezpieczeniowych
Rok: 2000
18. Dane dotyczące pojazdu, jego właściciela lub użytkownika wymienione w dowodzie rejestracyjnym (innym dokumencie, jeżeli pojazd nie podlega rejestracji) stanowią podstawę do zawarcia umowy ubezpieczenia.
§ 19. Okres ubezpieczenia trwa jeden rok, chyba że umowę ubezpieczenia zawarto na okres krótszy od roku.
§ 20. Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność PZU SA rozpoczyna się od dnia następnego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż po zapłaceniu składki.
§ 21. Odpowiedzialność PZU SA kończy się.
1) z upływem końcowego terminu, określonego w dokumencie ubezpieczenia,
2) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia,
3) przy pojeździe zarejestrowanym:
a) z chwilą wyrejestrowania pojazdu,
b) po upływie
18. Dane dotyczące pojazdu, jego właściciela lub użytkownika wymienione w dowodzie rejestracyjnym (innym dokumencie, jeżeli pojazd nie podlega rejestracji) stanowią podstawę do zawarcia umowy ubezpieczenia.<br>§ 19. Okres ubezpieczenia trwa jeden rok, chyba że umowę ubezpieczenia zawarto na okres krótszy od roku.<br>§ 20. Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność PZU SA rozpoczyna się od dnia następnego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż po zapłaceniu składki.<br>§ 21. Odpowiedzialność PZU SA kończy się.<br>1) z upływem końcowego terminu, określonego w dokumencie ubezpieczenia,<br>2) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia, <br>3) przy pojeździe zarejestrowanym:<br>a) z chwilą wyrejestrowania pojazdu, <br>b) po upływie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego