Typ tekstu: Książka
Autor: Dzik Jerzy
Tytuł: Dzieje życia na ziemi
Rok: 2003
te trylobity występują. Do najprecyzyjniejszych w całym okresie dziejów Ziemi należą rekonstrukcje filogenezy planktonowych trylobitów Olenidae z późnego kambru Skandynawii i oparte na nich korelacje wiekowe. Nigdy później trylobity nie stały się tak doskonałym narzędziem ewolucyjnej chronologii, choć wymarły dopiero w końcu okresu permskiego.

Chronozony konodontowe

Szczęśliwie, w najwyższym kambrze rozpoczyna się okres dynamicznej ewolucji do niedawna enigmatycznej grupy konodontów. W ogromnym przedziale czasu, od końca kambru do końca triasu, jest to dziś najważniejsza grupa organizmów wykorzystywanych do korelacji wiekowej (ryc. 2.9).

Konodonty znane są głównie na podstawie izolowanych fosforanowych ząbków
występujących niekiedy tysiącami na kilogram skały wapiennej i łatwych
te trylobity występują. Do najprecyzyjniejszych w całym okresie dziejów Ziemi należą rekonstrukcje filogenezy planktonowych trylobitów Olenidae z późnego kambru Skandynawii i oparte na nich korelacje wiekowe. Nigdy później trylobity nie stały się tak doskonałym narzędziem ewolucyjnej chronologii, choć wymarły dopiero w końcu okresu permskiego.<br><br>&lt;tit&gt;Chronozony konodontowe&lt;/&gt;<br><br>Szczęśliwie, w najwyższym kambrze rozpoczyna się okres dynamicznej ewolucji do niedawna enigmatycznej grupy konodontów. W ogromnym przedziale czasu, od końca kambru do końca triasu, jest to dziś najważniejsza grupa organizmów wykorzystywanych do korelacji wiekowej (ryc. 2.9).<br>&lt;page nr=58&gt;<br>Konodonty znane są głównie na podstawie izolowanych fosforanowych ząbków <br>występujących niekiedy tysiącami na kilogram skały wapiennej i łatwych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego