Typ tekstu: Książka
Autor: Tischner Józef
Tytuł: Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966-1975
Rok wydania: 1994
Lata powstania: 1966-1975
może okazać się rzeczywisty, czyli istniejący, żadna wypowiedź prawdziwa, jeżeli nie ma racji dostatecznej, dla której to jest takie, a nie inne". Racje dostateczne czynią zrozumiałymi fakty, które zachodzą, zjawiska, byty. Idea racji nie stoi w sprzeczności z ideą wolności. Wolność też wymaga racji. Racją dostateczną wolności jest przedstawiony przez rozum zespół możliwości danych do wyboru i zespół motywów inspirujących wybór. Rozum jest wzrokiem wolności. Wolność pozbawiona wzroku przestaje działać. Nie trzeba się lękać wolności, dopóki jest wolnością. Niewątpliwym sukcesem koncepcji Leibniza była rewindykacja pojęcia wolności dla europejskiego racjonalizmu.
Jeżeli rozpatrzymy teraz na tle leibnizowskiej wizji wolności poglądy Spinozy, znajdziemy się
może okazać się rzeczywisty, czyli istniejący, żadna wypowiedź prawdziwa, jeżeli nie ma racji dostatecznej, dla której to jest takie, a nie inne"&lt;/&gt;. Racje dostateczne czynią zrozumiałymi fakty, które zachodzą, zjawiska, byty. Idea racji nie stoi w sprzeczności z ideą wolności. Wolność też wymaga racji. Racją dostateczną wolności jest przedstawiony przez rozum zespół możliwości danych do wyboru i zespół motywów inspirujących wybór. Rozum jest wzrokiem wolności. Wolność pozbawiona wzroku przestaje działać. Nie trzeba się lękać wolności, dopóki jest wolnością. Niewątpliwym sukcesem koncepcji Leibniza była rewindykacja pojęcia wolności dla europejskiego racjonalizmu.<br>Jeżeli rozpatrzymy teraz na tle leibnizowskiej wizji wolności poglądy Spinozy, znajdziemy się
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego