Typ tekstu: Książka
Autor: Kozyra Agnieszka
Tytuł: Filozofia zen
Rok: 2004
go, ale odkrycie nowej
perspektywy poznawczej, w której poznanie rozumowe także się zawiera.
Używając terminologii Tadeusza Płużańskiego, można powiedzieć, że
w akcie 'oświecenia' następuje przejście od rozumu klasycznego do rozumu
paradoksowego. Ze wszystkich rodzajów rozumu, zdefiniowanych przez
Płużańskiego, istotny dla naszych rozważań jest podział na rozum klasyczny,
rozum dialektyczny i rozum paradoksowy.
Narzędziem rozumu klasycznego jest dwuwartościowa logika Arystotelesa,
uznająca zasady tożsamości, niesprzeczności i tertium non datur. Rozum
klasyczny uważa za prawdę zgodność danych poznawczych z rzeczywistością
przedmiotu poznania. Celem rozumu klasycznego jest uporządkowanie
chaosu, panującego w obrębie funkcjonowania rozumu potocznego, czemu
służyć ma akceptacja jednoznacznej aksjologii. Punkt wyjścia w procesie
go, ale odkrycie nowej <br>perspektywy poznawczej, w której poznanie rozumowe także się zawiera. <br>Używając terminologii Tadeusza Płużańskiego, można powiedzieć, że <br>w akcie 'oświecenia' następuje przejście od rozumu klasycznego do rozumu <br>paradoksowego. Ze wszystkich rodzajów rozumu, zdefiniowanych przez <br>Płużańskiego, istotny dla naszych rozważań jest podział na rozum klasyczny, <br>rozum dialektyczny i rozum paradoksowy. <br>Narzędziem rozumu klasycznego jest dwuwartościowa logika Arystotelesa, <br>uznająca zasady tożsamości, niesprzeczności i tertium non datur. Rozum <br>klasyczny uważa za prawdę zgodność danych poznawczych z rzeczywistością <br>przedmiotu poznania. Celem rozumu klasycznego jest uporządkowanie <br>chaosu, panującego w obrębie funkcjonowania rozumu potocznego, czemu <br>służyć ma akceptacja jednoznacznej aksjologii. Punkt wyjścia w procesie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego