Typ tekstu: Książka
Autor: Kozyra Agnieszka
Tytuł: Filozofia zen
Rok: 2004
o tym, iż 'logika paradoksu' nie
zastępuje logiki klasycznej, lecz ją w sobie zawiera. Rozum klasyczny odgrywa
bowiem ważną rolę na drodze do 'oświecenia'. Punktem wyjścia filozofii zen
jest problem struktury i granic poznania, a sprzeczne wnioski pojawiają się
dopiero jako rezultat przeprowadzonej analizy. 'Oświecenie' jest możliwe
właśnie dlatego, że rozum klasyczny, napotykając własne (logiczne) ograniczenia,
dąży do ich przekroczenia. Także zmiana perspektywy postrzegania
rzeczywistości nie oznacza wyeliminowania rozumu klasycznego, ponieważ
jest częścią rozumu paradoksowego. Zasada niesprzeczności logiki klasycznej
(A = nie-A) jest bowiem aspektem zasady sprzecznej tożsamości 'logiki
paradoksu' (A = A i jednocześnie A = nie-A). Rozum klasyczny i rozum
o tym, iż 'logika paradoksu' nie <br>zastępuje logiki klasycznej, lecz ją w sobie zawiera. Rozum klasyczny odgrywa <br>bowiem ważną rolę na drodze do 'oświecenia'. Punktem wyjścia filozofii zen <br>jest problem struktury i granic poznania, a sprzeczne wnioski pojawiają się <br>dopiero jako rezultat przeprowadzonej analizy. 'Oświecenie' jest możliwe <br>właśnie dlatego, że rozum klasyczny, napotykając własne (logiczne) ograniczenia, <br>dąży do ich przekroczenia. Także zmiana perspektywy postrzegania <br>rzeczywistości nie oznacza wyeliminowania rozumu klasycznego, ponieważ <br>jest częścią rozumu paradoksowego. Zasada niesprzeczności logiki klasycznej <br>(A = nie-A) jest bowiem aspektem zasady sprzecznej tożsamości 'logiki <br>paradoksu' (A = A i jednocześnie A = nie-A). Rozum klasyczny i rozum
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego