Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: regulamin funduszu powierniczego
Rok: 2000
rzecz Towarzystwa na podstawie zawartej z Towarzystwem umowy.
Banku Powierniku
rozumie się przez to Bank Creditanstalt S.A z siedzibą w Warszawie pełniący funkcję Banku Powiernika dla Funduszu.
Dniu Wyceny
rozumie się przez to każdy dzień, w którym odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Dystrybutorze
rozumie się przez to Towarzystwo lub podmiot uprawniony do działania w imieniu Towarzystwa w zakresie zbywania i umarzania Jednostek Uczestnictwa oraz odbierania innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu. Dystrybutorem może być tylko podmiot uprawniony do wykonywania takiej działalności na podstawie przepisów prawa oraz odpowiednich zezwoleń
Funduszu
rozumie się przez
rzecz Towarzystwa na podstawie zawartej z Towarzystwem umowy.<br>Banku Powierniku <br>rozumie się przez to Bank Creditanstalt S.A z siedzibą w Warszawie pełniący funkcję Banku Powiernika dla Funduszu.<br>Dniu Wyceny <br>rozumie się przez to każdy dzień, w którym odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.<br>Dystrybutorze <br>rozumie się przez to Towarzystwo lub podmiot uprawniony do działania w imieniu Towarzystwa w zakresie zbywania i umarzania Jednostek Uczestnictwa oraz odbierania innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu. Dystrybutorem może być tylko podmiot uprawniony do wykonywania takiej działalności na podstawie przepisów prawa oraz odpowiednich zezwoleń<br>Funduszu <br>rozumie się przez
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego