Typ tekstu: Książka
Autor: Dzik Jerzy
Tytuł: Dzieje życia na ziemi
Rok wydania: 2003
Rok powstania: 1993
Venjukovia i Dicynodon ukazuje w Rosji w kolejnych formacjach skalnych drogę do dicynodontów, szeroko rozprzestrzenionych na Gondwanie w triasie (ryc. 14.5). Dicynodonty zdominowały produktywnością i zróżnicowaniem lądowe zespoły wczesnego i środkowego triasu. Długi tułów i krótkie nogi oraz uzębienie zredukowane zwykle do pary dużych kłów sugeruje, że być może ryły nory w ziemi.
Bardzo ważną gałęzią rozwojową gadów ssakokształtnych ze względu na późniejsze konsekwencje ewolucyjne były drapieżne cynodonty - zwierzęta niewielkich rozmiarów o drugorzędnej roli ekologicznej. Znane od najmłodszego permu z Europy (Dvinia) i Afryki Południowej (Procynosuchus), różniły się od pierwotniejszych krewniaków głównie większymi otworami skroniowymi (ryc. 13.15). Znamionuje to
Venjukovia i Dicynodon ukazuje w Rosji w kolejnych formacjach skalnych drogę do dicynodontów, szeroko rozprzestrzenionych na Gondwanie w triasie (ryc. 14.5). Dicynodonty zdominowały produktywnością i zróżnicowaniem lądowe zespoły wczesnego i środkowego triasu. Długi tułów i krótkie nogi oraz uzębienie zredukowane zwykle do pary dużych kłów sugeruje, że być może ryły nory w ziemi.<br>Bardzo ważną gałęzią rozwojową gadów ssakokształtnych ze względu na późniejsze konsekwencje ewolucyjne były drapieżne cynodonty - zwierzęta niewielkich rozmiarów o drugorzędnej roli ekologicznej. Znane od najmłodszego permu z Europy (Dvinia) i Afryki Południowej (Procynosuchus), różniły się od pierwotniejszych krewniaków głównie większymi otworami skroniowymi (ryc. 13.15). Znamionuje to
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego