Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 04.03 (14)
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
Jeana Moneta, proponował połączenie Francji i Wielkiej Brytanii w "nierozerwalną Unię Franko-Brytyjską" ze wspólną polityką obronną, zagraniczną, finansową i gospodarczą. Oba parlamenty miały zostać złączone, oba narody miały uzyskać wspólne obywatelstwo i wspólnie bronić Europy przed Hitlerem. Jak było do przewidzenia, projekt unii nigdy nie został nawet rozpatrzony przez rząd francuski, na którego czele stanął wkrótce marszałek Philippe Pétain, zainteresowany szybkim porozumieniem z Niemcami. Jednak wyrastał on z ducha podpisanej 36 lat wcześniej Entente Cordiale i z perspektywy czasu można sądzić, że prowadził do myślenia o Europie, w której Francja i Wielka Brytania miały odgrywać naczelną rolę. W końcu to
Jeana Moneta, proponował połączenie Francji i Wielkiej Brytanii w "nierozerwalną Unię Franko-Brytyjską" ze wspólną polityką obronną, zagraniczną, finansową i gospodarczą. Oba parlamenty miały zostać złączone, oba narody miały uzyskać wspólne obywatelstwo i wspólnie bronić Europy przed Hitlerem. Jak było do przewidzenia, projekt unii nigdy nie został nawet rozpatrzony przez rząd francuski, na którego czele stanął wkrótce marszałek Philippe Pétain, zainteresowany szybkim porozumieniem z Niemcami. Jednak wyrastał on z ducha podpisanej 36 lat wcześniej Entente Cordiale i z perspektywy czasu można sądzić, że prowadził do myślenia o Europie, w której Francja i Wielka Brytania miały odgrywać naczelną rolę. W końcu to
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego