Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
wypoczynku.
W zmieniających się warunkach systemowych wymagane będzie wkomponowanie wymogów ekorozwoju do tworzonych rozwiązań prawnych i ekonomicznych oraz do nowego systemu zarządzania. Rozpoczęty proces restrukturyzacji gospodarki narodowej oprócz celów społecznych i gospodarczych będzie uwzględniał cele ekologiczne.
Skuteczna polityka ekorozwoju powinna objąć wszystkie sektory życia gospodarczego."

Omawiany dokument został przyjęty przez rząd w 1991 r., a następnie skierowany do sejmu. Na podstawie tego dokumentu sejm przyjął w maju 1991 uchwałę w sprawie polityki ekologicznej.
Kolejne, nieco rozszerzone, wersje Polityki ekologicznej państwa opracowywało MOŚZNiL dla Urzędu Rady Ministrów we wrześniu 1991, lutym 1992 r. i w lipcu 1992 r.

3. Uchwała Sejmu w
wypoczynku.<br>W zmieniających się warunkach systemowych wymagane będzie wkomponowanie wymogów ekorozwoju do tworzonych rozwiązań prawnych i ekonomicznych oraz do nowego systemu zarządzania. Rozpoczęty proces restrukturyzacji gospodarki narodowej oprócz celów społecznych i gospodarczych będzie uwzględniał cele ekologiczne.<br>Skuteczna polityka ekorozwoju powinna objąć wszystkie sektory życia gospodarczego."&lt;/&gt;<br><br>Omawiany dokument został przyjęty przez rząd w 1991 r., a następnie skierowany do sejmu. Na podstawie tego dokumentu sejm przyjął w maju 1991 uchwałę w sprawie polityki ekologicznej.<br>Kolejne, nieco rozszerzone, wersje &lt;hi&gt;Polityki ekologicznej państwa&lt;/&gt; opracowywało MOŚZNiL dla Urzędu Rady Ministrów we wrześniu 1991, lutym 1992 r. i w lipcu 1992 r. <br><br>&lt;tit&gt;3. Uchwała Sejmu w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego