Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rzeczpospolita
Nr: 04.30
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
nacisku" na posłów, by nie powoływali komisji.
Do 4 mają posłowie mają czas na zgłaszanie poprawek do projektu uchwały o powołaniu komisji. Głosowania nad nimi odbędą się 11 maja.


"Łącka" ze znakiem towarowym

Urząd Patentowy zarejestrował znak towarowy słynnej łąckiej śliwowicy. - To mały krok do zalegalizowania jej produkcji w gospodarstwach sadowniczych - cieszy się wójt Łącka Franciszek Młynarczyk.
Prawa "autorskie" do używania nazwy tego cenionego nie tylko na Sądecczyźnie alkoholu otrzymała spółka z o. o. Łącka Śliwowica, założona przez lokalny samorząd gminny. Choć domowe pędzenie w Łącku śliwowicy uznano za niematerialne dobro kultury - formalnie produkcja i sprzedaż są zakazane.
- Teraz chcemy uzyskać
nacisku"&lt;/&gt; na posłów, by nie powoływali komisji.<br>Do 4 mają posłowie mają czas na zgłaszanie poprawek do projektu uchwały o powołaniu komisji. Głosowania nad nimi odbędą się 11 maja.&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="news" sub="home"&gt;<br>&lt;tit&gt;&lt;name type="prod"&gt;"Łącka"&lt;/&gt; ze znakiem towarowym&lt;/&gt;<br><br>&lt;intro&gt;&lt;name type="org"&gt;Urząd Patentowy&lt;/&gt; zarejestrował znak towarowy słynnej łąckiej śliwowicy. &lt;q&gt;- To mały krok do zalegalizowania jej produkcji w gospodarstwach sadowniczych&lt;/&gt; - cieszy się wójt &lt;name type="place"&gt;Łącka&lt;/&gt; &lt;name type="person"&gt;Franciszek Młynarczyk&lt;/&gt;.&lt;/&gt;<br>Prawa "autorskie" do używania nazwy tego cenionego nie tylko na &lt;name type="place"&gt;Sądecczyźnie&lt;/&gt; alkoholu otrzymała spółka z o. o. &lt;name type="org"&gt;Łącka Śliwowica&lt;/&gt;, założona przez lokalny samorząd gminny. Choć domowe pędzenie w &lt;name type="place"&gt;Łącku&lt;/&gt; śliwowicy uznano za niematerialne dobro kultury - formalnie produkcja i sprzedaż są zakazane.<br>&lt;q&gt;- Teraz chcemy uzyskać
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego