Typ tekstu: Książka
Autor: Fereniec Jan
Tytuł: Zarys ekonomiki i organizacji rolnictwa
Rok wydania: 1997
Rok powstania: 1985
występują szczyty nakładów pracy i nakładów siły pociągowej, np. przy zbiorze, sadzeniu i pielęgnacji.
Z sadzeniem ziemniaków łączy się wywóz obornika i podkiełkowywanie sadzeniaków.
Stosuje się różne techniki sadzenia ziemniaków - sadzenie ręczne pod pług, pod znacznik i dołownik. Sadzenie ręczne wypierane jest przez sadzenie przy pomocy sadzarki ciągnikowej. Stosuje się sadzarki dwu- i czterorzędowe. Maszyny te zmniejszają pracochłonność uprawy ziemniaków
występują szczyty nakładów pracy i nakładów siły pociągowej, np. przy zbiorze, sadzeniu i pielęgnacji.<br>Z sadzeniem ziemniaków łączy się wywóz obornika i podkiełkowywanie sadzeniaków.<br>Stosuje się różne techniki sadzenia ziemniaków - sadzenie ręczne pod pług, pod znacznik i dołownik. Sadzenie ręczne wypierane jest przez sadzenie przy pomocy sadzarki ciągnikowej. Stosuje się sadzarki dwu- i czterorzędowe. Maszyny te zmniejszają pracochłonność uprawy ziemniaków
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego