Typ tekstu: Książka
Autor: Ziomek Jerzy
Tytuł: Renesans
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1973
w marginesowych przypisach).
Sjem niewieści ma niepoślednią parantelę: pomysł wziął Bielski od Erazma z Rotterdamu, którego Senatulus znany był i czytywany szeroko. Od Erazma pochodzi żartobliwy, nieco karykaturalny opis przebiegu obrad kobiecego parlamentu. U Bielskiego podobnie: niewiasty radzą w sposób nieporządny, swarliwy, małostkowy, jak to kobiety - i tu pulsuje nurt satyry antyfeministycznej. Ale radzą zarazem tak, jak radziło się nieraz na sejmach "męskich", państwowych, w każdym razie niewiele gorzej, niż to zwykli czynić ich ojcowie i mężowie - i w tym momencie pretekst antyfeministyczny przerasta w satyrę o ogólnym, polityczno-społecznym znaczeniu. Bielski wszakże miał zbyt silne poczucie moralizatorskich obowiązków literatury, by
w marginesowych przypisach).<br>Sjem niewieści ma niepoślednią parantelę: pomysł wziął Bielski od Erazma z Rotterdamu, którego Senatulus znany był i czytywany szeroko. Od Erazma pochodzi żartobliwy, nieco karykaturalny opis przebiegu obrad kobiecego parlamentu. U Bielskiego podobnie: niewiasty radzą w sposób nieporządny, swarliwy, małostkowy, jak to kobiety - i tu pulsuje nurt satyry antyfeministycznej. Ale radzą zarazem tak, jak radziło się nieraz na sejmach "męskich", państwowych, w każdym razie niewiele gorzej, niż to zwykli czynić ich ojcowie i mężowie - i w tym momencie pretekst antyfeministyczny przerasta w satyrę o ogólnym, polityczno-społecznym znaczeniu. Bielski wszakże miał zbyt silne poczucie moralizatorskich obowiązków literatury, by
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego