Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
kondensatu oraz wody chłodzącej do produkcji. Wycierkę po ekstrakcji skrobi odwadnia się, miesza z zatężonym sokiem z wyparek i po homogenizacji sprzedaje jako paszę. Obiekty 10 i 11 to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków ze spławiaków i płuczek.
Do oczyszczania ścieków ze spławiaków i płuczek powszechnie stosowane jest oczyszczanie mechaniczne. Dwugodzinna sedymentacja w osadnikach powoduje zmniejszenie zawartości zawiesin o 80%, a zapotrzebowania na tlen o 5075%. Średnie wyniki mechanicznego oczyszczania ścieków z kilku krochmalni polskich (w Janikowie, Łomży, Namysłowie i Pile) zawiera tabl.8.20.
W Polsce zalecane jest oddzielne mechaniczne oczyszczanie ścieków ze spławiaków i płuczek oraz wód sokowych. Do oczyszczania
kondensatu oraz wody chłodzącej do produkcji. Wycierkę po ekstrakcji skrobi odwadnia się, miesza z zatężonym sokiem z wyparek i po homogenizacji sprzedaje jako paszę. Obiekty 10 i 11 to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków ze spławiaków i płuczek.<br>Do oczyszczania ścieków ze spławiaków i płuczek powszechnie stosowane jest oczyszczanie mechaniczne. Dwugodzinna sedymentacja w osadnikach powoduje zmniejszenie zawartości zawiesin o 80%, a zapotrzebowania na tlen o 5075%. Średnie wyniki mechanicznego oczyszczania ścieków z kilku krochmalni polskich (w Janikowie, Łomży, Namysłowie i Pile) zawiera tabl.8.20.<br>W Polsce zalecane jest oddzielne mechaniczne oczyszczanie ścieków ze spławiaków i płuczek oraz wód sokowych. Do oczyszczania
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego