Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
1 m3. W wyniku oczyszczania odzyskuje się rocznie 2,5 tony bezwodnika chromowego w postaci roztworu o stężeniu 3060g/l i ok. 9000 m3 wody wracającej do obiegu.
Ostatnim zabiegiem technologicznym przy oczyszczaniu ścieków zawierających wodorotlenki metali jest usunięcie tych ostatnich.
Najczęściej odbywa się to metodą sedymentacji. Obserwuje się szybszą sedymentację wodorotlenku chromu, jeśli czynnikiem neutralizującym jest wapno. Niemniej jednak panuje powszechna opinia, że do skutecznego wydzielenia osadu konieczne jest wspomaganie osadzania koagulacją lub dodatkiem polielektrolitu.
Jako alternatywę osadzania można stosować flotację. Konstrukcję flotatora, stosowanego w szwedzkich galwanizerniach pokazano na rys.2.55.
Dla niewielkich galwanizerni (odprowadzających ścieki w ilości kilka
1 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;. W wyniku oczyszczania odzyskuje się rocznie 2,5 tony bezwodnika chromowego w postaci roztworu o stężeniu 3060g/l i ok. 9000 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt; wody wracającej do obiegu.<br>Ostatnim zabiegiem technologicznym przy oczyszczaniu ścieków zawierających wodorotlenki metali jest usunięcie tych ostatnich.<br>Najczęściej odbywa się to metodą sedymentacji. Obserwuje się szybszą sedymentację wodorotlenku chromu, jeśli czynnikiem neutralizującym jest wapno. Niemniej jednak panuje powszechna opinia, że do skutecznego wydzielenia osadu konieczne jest wspomaganie osadzania koagulacją lub dodatkiem polielektrolitu.<br>Jako alternatywę osadzania można stosować flotację. Konstrukcję flotatora, stosowanego w szwedzkich galwanizerniach pokazano na rys.2.55.<br>Dla niewielkich galwanizerni (odprowadzających ścieki w ilości kilka
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego