Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
cechą styrenu jest powodowanie niepożądanego zapachu mięsa ryb.
Skuteczną metodą usuwania styrenu z wody jest sorpcja. Według polskiego patentu [12] jako skuteczne sorbenty styrenu można stosować ziemię aktywną krzemionkową, okrzemkową, bentonit itp. Dawka sorbentu jest równa 200300%mas. ilości zanieczyszczeń. Po intensywnym mieszaniu przez 15 min należy oddzielić sorbent przez sedymentację, którą przyspiesza dodatek PE. Optymalny odczyn dla sorpcji to pH 68.
Do usuwania polistyrenu ze ścieków stosuje się koagulację za pomocą chlorku magnezu, co jednak wymaga bardzo wysokiego pH, ponad 10. Wyniki usuwania są dobre, ale powstają duże objętości osadów.
Jako metody obciążone mniejszymi skutkami ubocznymi proponuje się wypienianie lub
cechą styrenu jest powodowanie niepożądanego zapachu mięsa ryb.<br>Skuteczną metodą usuwania styrenu z wody jest sorpcja. Według polskiego patentu [12] jako skuteczne sorbenty styrenu można stosować ziemię aktywną krzemionkową, okrzemkową, bentonit itp. Dawka sorbentu jest równa 200300%mas. ilości zanieczyszczeń. Po intensywnym mieszaniu przez 15 min należy oddzielić sorbent przez sedymentację, którą przyspiesza dodatek PE. Optymalny odczyn dla sorpcji to pH 68.<br>Do usuwania polistyrenu ze ścieków stosuje się koagulację za pomocą chlorku magnezu, co jednak wymaga bardzo wysokiego pH, ponad 10. Wyniki usuwania są dobre, ale powstają duże objętości osadów.<br>Jako metody obciążone mniejszymi skutkami ubocznymi proponuje się wypienianie lub
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego