Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
papieru i celulozy SEKA w Izmicie (Turcja). Przedsiębiorstwo produkuje rocznie 126000 ton papieru i tektury, 24000 ton celulozy chemicznej oraz 31000ton celulozy metodą mechaniczną. Do roztwarzania stosuje się zarówno metodę siarczynową, jak i siarczanową. Wskaźnik zużycia wody wynosi 105 m3/t produktu.
Schemat oczyszczalni (rys.7.7) obejmuje wysoko wydajną sedymentację wstępną. Prawie połowa zatrzymanego osadu wykorzystywana jest do produkcji tektury w sąsiednim zakładzie. Dalej następuje oczyszczanie biologiczne osadem czynnym niskoobciążonym. Zawartość osadu w komorze wynosi aż 6kg/m3.
Istotnym elementem schematu technologicznego jest przeróbka osadów z końcowym odwadnianiem w prasie taśmowej [14].
Ścieki oczyszczone zawierają średnio 88g/m3 zawiesin i
papieru i celulozy SEKA w Izmicie (Turcja). Przedsiębiorstwo produkuje rocznie 126000 ton papieru i tektury, 24000 ton celulozy chemicznej oraz 31000ton celulozy metodą mechaniczną. Do roztwarzania stosuje się zarówno metodę siarczynową, jak i siarczanową. Wskaźnik zużycia wody wynosi 105 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;/t produktu.<br>Schemat oczyszczalni (rys.7.7) obejmuje wysoko wydajną sedymentację wstępną. Prawie połowa zatrzymanego osadu wykorzystywana jest do produkcji tektury w sąsiednim zakładzie. Dalej następuje oczyszczanie biologiczne osadem czynnym niskoobciążonym. Zawartość osadu w komorze wynosi aż 6kg/m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;.<br>Istotnym elementem schematu technologicznego jest przeróbka osadów z końcowym odwadnianiem w prasie taśmowej [14].<br>Ścieki oczyszczone zawierają średnio 88g/m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt; zawiesin i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego