Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
znajduje się zbiornik retencyjny o pojemności 50 m3. Do zbiornika tego doprowadza się 4 m3/d nadmiernego osadu czynnego. Jest to więc w pewnym sensie pierwszy, mocno obciążony stopień oczyszczania. Zasilanie SBR jest cykliczne, trzy razy na dobę. Cykl pracy obejmuje: napełnianie i mieszanie zawartości (2 h), napowietrzanie (3 h), sedymentację (2 h), spust zawartości (1 h).
Część tlenowa SBR napowietrzana jest strumienicą, w części beztlenowej ścieki są tylko mieszane. Porównanie jakości dopływu i odpływu podano w tabl.8.30.
Do oczyszczania ścieków mleczarskich stosowane są również złoża tarczowe.
Odmienną technologią są oczyszczalnie w warunkach beztlenowych. Złoże anaerobowe o zawartości biomasy
znajduje się zbiornik retencyjny o pojemności 50 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;. Do zbiornika tego doprowadza się 4 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;/d nadmiernego osadu czynnego. Jest to więc w pewnym sensie pierwszy, mocno obciążony stopień oczyszczania. Zasilanie SBR jest cykliczne, trzy razy na dobę. Cykl pracy obejmuje: napełnianie i mieszanie zawartości (2 h), napowietrzanie (3 h), sedymentację (2 h), spust zawartości (1 h).<br>Część tlenowa SBR napowietrzana jest strumienicą, w części beztlenowej ścieki są tylko mieszane. Porównanie jakości dopływu i odpływu podano w tabl.8.30.<br>Do oczyszczania ścieków mleczarskich stosowane są również złoża tarczowe.<br>Odmienną technologią są oczyszczalnie w warunkach beztlenowych. Złoże anaerobowe o zawartości biomasy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego