Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
10 milionów hl piwa rocznie.
W browarze tym powstaje 19700 m3 ścieków na dobę, zawierających ładunek 29700kg BZT5 . Odpowiada to jednostkowej ilości ścieków 0,56 m3/hl i jednostkowemu ładunkowi 1kg BZT5/hl piwa.
Schemat oczyszczania przedstawia się następująco: po typowych obiektach wstępnych (kracie, piaskowniku i zbiorniku wyrównawczym) przewiduje się sedymentację w trzech osadnikach wstępnych radialnych, obliczonych na 2h zatrzymania, i oczyszczanie biologiczne w sześciu komorach o pojemności 5550 m3 każda. Komory pracują przy obciążeniu objętościowym 0,75 kg O2/( m3d) i obciążeniu osadu 0,30kg/(kgd). Stężenie osadu w komorze utrzymywane jest na dość niskim poziomie, bo tylko 2,5kg
10 milionów hl piwa rocznie.<br>W browarze tym powstaje 19700 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt; ścieków na dobę, zawierających ładunek 29700kg BZT5 . Odpowiada to jednostkowej ilości ścieków 0,56 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;/hl i jednostkowemu ładunkowi 1kg BZT5/hl piwa.<br>Schemat oczyszczania przedstawia się następująco: po typowych obiektach wstępnych (kracie, piaskowniku i zbiorniku wyrównawczym) przewiduje się sedymentację w trzech osadnikach wstępnych radialnych, obliczonych na 2h zatrzymania, i oczyszczanie biologiczne w sześciu komorach o pojemności 5550 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt; każda. Komory pracują przy obciążeniu objętościowym 0,75 kg O2/( m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;d) i obciążeniu osadu 0,30kg/(kgd). Stężenie osadu w komorze utrzymywane jest na dość niskim poziomie, bo tylko 2,5kg
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego