Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
metal, należy dobrać odczyn gwarantujący minimalną rozpuszczalność sumaryczną, gdyż prawodawstwo polskie oprócz dopuszczalnego stężenia poszczególnych metali, ogranicza jeszcze zawartość sumy metali.
O skuteczności oczyszczania decyduje również, poza procesem strącania metali z roztworu, oddzielenie powstałych wodorotlenków od fazy wodnej. Szybkość sedymentacji powstającego osadu wodorotlenków jest na ogół mała. Zaleca się wspomagać sedymentację koagulacją solami żelaza lub przez dodatek polielektrolitu.
Często stosuje się obiegi zamknięte wód popłucznych. Obieg zrealizowany w hucie "Warszawa" o przepustowości 480 m3/h przedstawiono na rys.2.31. Do obiegu wraca 465 m3 w ciągu godziny, reszta tracona jest z osadami, których powstaje 40 t/d, o końcowym uwodnieniu
metal, należy dobrać odczyn gwarantujący minimalną rozpuszczalność sumaryczną, gdyż prawodawstwo polskie oprócz dopuszczalnego stężenia poszczególnych metali, ogranicza jeszcze zawartość sumy metali.<br>O skuteczności oczyszczania decyduje również, poza procesem strącania metali z roztworu, oddzielenie powstałych wodorotlenków od fazy wodnej. Szybkość sedymentacji powstającego osadu wodorotlenków jest na ogół mała. Zaleca się wspomagać sedymentację koagulacją solami żelaza lub przez dodatek polielektrolitu.<br>Często stosuje się obiegi zamknięte wód popłucznych. Obieg zrealizowany w hucie "Warszawa" o przepustowości 480 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;/h przedstawiono na rys.2.31. Do obiegu wraca 465 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt; w ciągu godziny, reszta tracona jest z osadami, których powstaje 40 t/d, o końcowym uwodnieniu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego