Typ tekstu: Książka
Autor: Dzik Jerzy
Tytuł: Dzieje życia na ziemi
Rok wydania: 2003
Rok powstania: 1993
tego, by obumarły organizm stał się skamieniałością, nie wystarczy zadziałanie któregokolwiek z omówionych procesów, jeśli nie złączą się z nim odpowiednie warunki tworzenia osadu.
Charakter sedymentacji może bowiem sprzyjać fosylizacji albo ją uniemożliwić. Stale intensywne dostarczanie osadu przeszkadza w rozwoju zespołów organizmów dennych. Niska produktywność takiego zespołu przy szybkim tempie sedymentacji powoduje zaś rzadkość skamieniałości w powstałej skale. Stale powolne tempo osadzania nie zapewnia okrycia szczątków przez osad, wystawiając je na niszczące działanie mikroorganizmów i wody morskiej. Intensywne przerabianie osadu przez ryjące organizmy denne Ryc. 1.10. Ksenomorficzny zapis morfologii organizmów kredowych (mastrycht) bioiimurowanych przez ostrygi i mszywioły. A-B. Kolonie
tego, by obumarły organizm stał się skamieniałością, nie wystarczy zadziałanie któregokolwiek z omówionych procesów, jeśli nie złączą się z nim odpowiednie warunki tworzenia osadu.<br>Charakter sedymentacji może bowiem sprzyjać fosylizacji albo ją uniemożliwić. Stale intensywne dostarczanie osadu przeszkadza w rozwoju zespołów organizmów dennych. Niska produktywność takiego zespołu przy szybkim tempie sedymentacji powoduje zaś rzadkość skamieniałości w powstałej skale. Stale powolne tempo osadzania nie zapewnia okrycia szczątków przez osad, wystawiając je na niszczące działanie mikroorganizmów i wody morskiej. Intensywne przerabianie osadu przez ryjące organizmy denne Ryc. 1.10. Ksenomorficzny zapis morfologii organizmów kredowych (mastrycht) bioiimurowanych przez ostrygi i mszywioły. A-B. Kolonie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego