Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rzeczpospolita
Nr: 08.07
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
w MSWiA wcale się nie skończył. W poniedziałek Leszek Ciećwierz powiedział nam, że szef MSWiA Ryszard Kalisz, po zasięgnięciu opinii zespołu resortowego, zdecydował, iż biuro SIRENE powstanie przy Komendzie Głównej Policji. Jeszcze niedawno mówiło się, że ta jednostka może być usytuowana w strukturze MSWiA. Ciećwierz tłumaczył nam, że lepiej, by sekretne dane o obywatelach znajdowały się w policji, nie zaś w ministerstwie, gdzie dyrektorzy departamentów podlegają wiceministrom z politycznych nominacji. O taką lokalizację biura SIRENE apelował szef policji gen. Leszek Szreder. W liście do Józefa Oleksego z marca tego roku generał pisał, że komórka powinna znaleźć się w Biurze Międzynarodowej Współpracy
w <name type="org">MSWiA</> wcale się nie skończył. W poniedziałek <name type="person">Leszek Ciećwierz</> powiedział nam, że szef <name type="org">MSWiA</> <name type="person">Ryszard Kalisz</>, po zasięgnięciu opinii zespołu resortowego, zdecydował, iż biuro <name type="org">SIRENE</> powstanie przy <name type="org">Komendzie Głównej Policji</>. Jeszcze niedawno mówiło się, że ta jednostka może być usytuowana w strukturze <name type="org">MSWiA</>. <name type="person">Ciećwierz</> tłumaczył nam, że lepiej, by sekretne dane o obywatelach znajdowały się w policji, nie zaś w ministerstwie, gdzie dyrektorzy departamentów podlegają wiceministrom z politycznych nominacji. O taką lokalizację biura <name type="org">SIRENE</> apelował szef policji gen. <name type="person">Leszek Szreder</>. W liście do <name type="person">Józefa Oleksego</> z marca tego roku generał pisał, że komórka powinna znaleźć się w <name type="org">Biurze Międzynarodowej Współpracy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego