Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wprost
Nr: 02.20 (8)
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 2000
europejskiego. Jeśli mamy zmienić kodeks drogowy, może to zrobić tylko Ministerstwo Transportu, które przy nanoszeniu zmian musi uwzględnić wymogi UE - ripostuje Jarosław Pietras. Z Sejmu dochodzą głosy, że dotrzymanie wyznaczonego przez rząd terminu dostosowania prawa byłoby możliwe, gdyby kilka miesięcy wcześniej radykalnie zharmonizowano proces legislacyjny. Przede wszystkim należało dokonywać lepszej selekcji projektów ustaw przed przekazaniem ich do parlamentu. Kwestie niezbędne do dostosowania prawa powinny być wyraźnie oddzielone od pozostałych. Często zdarza się, że przy okazji nowelizacji ustaw poszczególne resorty dodają do projektu kwestie nie związane z integracją. - Moim zdaniem, odizolowanie dostosowań naszych przepisów do wymagań Unii Europejskiej od całego procesu legislacyjnego
europejskiego. Jeśli mamy zmienić kodeks drogowy, może to zrobić tylko Ministerstwo Transportu, które przy nanoszeniu zmian musi uwzględnić wymogi UE - ripostuje Jarosław Pietras. Z Sejmu dochodzą głosy, że dotrzymanie wyznaczonego przez rząd terminu dostosowania prawa byłoby możliwe, gdyby kilka miesięcy wcześniej radykalnie zharmonizowano proces legislacyjny. Przede wszystkim należało dokonywać lepszej selekcji projektów ustaw przed przekazaniem ich do parlamentu. Kwestie niezbędne do dostosowania prawa powinny być wyraźnie oddzielone od pozostałych. Często zdarza się, że przy okazji nowelizacji ustaw poszczególne resorty dodają do projektu kwestie nie związane z integracją. - Moim zdaniem, odizolowanie dostosowań naszych przepisów do wymagań Unii Europejskiej od całego procesu legislacyjnego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego