Typ tekstu: Książka
Autor: Albin Krzysztof
Tytuł: Reklama
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 2000
stadiach kampanii (czyli etapach tworzenia się postawy wobec desygnatu) przyjąć można tendencje do przetwarzania informacji na poziomie automatycznym w trakcie ekspozycji początkowych i kontrolowanych w czasie ekspozycji końcowych. Ponadto, tendencja do przetwarzania informacji na poziomie cech niesemantycznych w trakcie początkowych ekspozycji oraz tendencja do przetwarzania zapisu informacji na poziomie cech semantycznych podczas ekspozycji końcowych pozwala wnioskować o skuteczności zastosowania rodzaju kodów, za pomocą których utrwalona jest treść przekazu w kolejnych stadiach kampanii reklamowej.
Na etapach początkowych kampanii powinny być preferowane wiadomości oparte na dominacji kodów obrazowych, optymalnie zapisujących cechy fizyczne i przestrzenne informacji oraz odporne na zakłócenia odbioru. Na etapach końcowych
stadiach kampanii (czyli etapach tworzenia się postawy wobec desygnatu) przyjąć można tendencje do przetwarzania informacji na poziomie automatycznym w trakcie ekspozycji początkowych i kontrolowanych w czasie ekspozycji końcowych. Ponadto, tendencja do przetwarzania informacji na poziomie cech niesemantycznych w trakcie początkowych ekspozycji oraz tendencja do przetwarzania zapisu informacji na poziomie cech semantycznych podczas ekspozycji końcowych pozwala wnioskować o skuteczności zastosowania rodzaju kodów, za pomocą których utrwalona jest treść przekazu w kolejnych stadiach kampanii reklamowej. <br>Na etapach początkowych kampanii powinny być preferowane wiadomości oparte na dominacji kodów obrazowych, optymalnie zapisujących cechy fizyczne i przestrzenne informacji oraz odporne na zakłócenia odbioru. Na etapach końcowych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego