Typ tekstu: Książka
Autor: Kozyra Agnieszka
Tytuł: Filozofia zen
Rok: 2004
czy chodzisz - musisz cały czas być w medytacji". Takie stanowisko może
budzić zdziwienie, ponieważ medytacja zwykła się kojarzyć właśnie z unieruchomieniem
ciała w określonej pozycji oraz oderwaniem od wszelkich
form aktywności.
Krytykę 'zen wyciszonego' można znaleźć także w naukach mistrza Linji:
"[Wielu mnichów - A. K.] napycha się jedzeniem, po czym siada w medytacji

i kontempluje. Powstrzymują bieg myśli, nie pozwalając im się pojawiać.
Nienawidzą hałasu, znajdując upodobanie w bezruchu. Taka medytacja to
heretycka metoda".
Krytyka 'zen wyciszonego' stała się jedną z charakterystycznych
cech japońskiej szkoły rinzai. Hakuin głosił: "Są tacy, którzy uważają
za istotę zen martwą naukę o 'nie-myśleniu' i
czy chodzisz - musisz cały czas być w medytacji". Takie stanowisko może <br>budzić zdziwienie, ponieważ medytacja zwykła się kojarzyć właśnie z unieruchomieniem <br>ciała w określonej pozycji oraz oderwaniem od wszelkich <br>form aktywności. <br>Krytykę 'zen wyciszonego' można znaleźć także w naukach mistrza Linji: <br>&lt;q&gt;"[Wielu mnichów - A. K.] napycha się jedzeniem, po czym siada w medytacji <br>&lt;page nr=72&gt;<br>i kontempluje. Powstrzymują bieg myśli, nie pozwalając im się pojawiać. <br>Nienawidzą hałasu, znajdując upodobanie w bezruchu. Taka medytacja to <br>heretycka metoda".&lt;/&gt; <br>Krytyka 'zen wyciszonego' stała się jedną z charakterystycznych <br>cech japońskiej szkoły rinzai. Hakuin głosił: &lt;q&gt;"Są tacy, którzy uważają <br>za istotę zen martwą naukę o 'nie-myśleniu' i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego