Typ tekstu: Książka
Autor: Włodzimierz Kwaśniewicz
Tytuł: Dzieje szabli w Polsce
Rok: 1999
bądź też pośrednio związane ze Wschodem. Po cóż miano by w takim razie stosować nazwę karabeli w jej włoskim czy zachodnim znaczeniu, a nie właśnie w orientalnym (tyle że nie w wersji Czesława Biernackiego)? Szabla węgierska to przecież naturalizowana na Węgrzech turecka szabla tamtejszej jazdy. Szabla węgiersko-polska to broń sieczna, łącząca w sobie określone cechy form szabel tureckich i perskich. Szabla husarska natomiast to broń, która powstała w Polsce pod wpływem form orientalnych (przetworzonych w szablach węgiersko-polskich) i zachodnich. Stąd też w odniesieniu do karabeli należy przyjąć geograficzne pochodzenie jej nazwy, jak to proponuje Zdzisław Żygulski jr. wiążący pochodzenie
bądź też pośrednio związane ze Wschodem. Po cóż miano by w takim razie stosować nazwę karabeli w jej włoskim czy zachodnim znaczeniu, a nie właśnie w orientalnym (tyle że nie w wersji Czesława Biernackiego)? Szabla węgierska to przecież naturalizowana na Węgrzech turecka szabla tamtejszej jazdy. Szabla węgiersko-polska to broń sieczna, łącząca w sobie określone cechy form szabel tureckich i perskich. Szabla husarska natomiast to broń, która powstała w Polsce pod wpływem form orientalnych (przetworzonych w szablach węgiersko-polskich) i zachodnich. Stąd też w odniesieniu do karabeli należy przyjąć geograficzne pochodzenie jej nazwy, jak to proponuje Zdzisław Żygulski jr. wiążący pochodzenie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego