Typ tekstu: Książka
Autor: Włodzimierz Kwaśniewicz
Tytuł: Dzieje szabli w Polsce
Rok: 1999
naszej, w sensie brzmieniowym. Z tym że węgierska nie jest wcale nazwą pierwotną, jak uważają niektórzy znawcy przedmiotu, tylko pochodną od tureckiej nazwy "pala", oznaczającej miecz bądź krótką szablę. Sprowadzani do Polski w początkach XVI w. węgierscy racowie (protoplaści husarii) uzbrojeni byli w szable typu węgierskiego oraz w dodatkową broń sieczną w postaci orientalizowanego węgierskiego miecza przeznaczonego do kłucia. Charakteryzował się on otwartą rękojeścią, prostą głownią jednosieczną i dosyć szeroką - dlatego też zwał się "pallos" (adekwatnie do swej konstrukcyjnej formy), a nie "sablya", czyli szabla. Nazwa tej właśnie broni, poprzez spolszczenie, uzyskała brzmienie "pałasz".
Broń ta stosowana była zamiennie z koncerzem
naszej, w sensie brzmieniowym. Z tym że węgierska nie jest wcale nazwą pierwotną, jak uważają niektórzy znawcy przedmiotu, tylko pochodną od tureckiej nazwy "pala", oznaczającej miecz bądź krótką szablę. Sprowadzani do Polski w początkach XVI w. węgierscy racowie (protoplaści husarii) uzbrojeni byli w szable typu węgierskiego oraz w dodatkową broń sieczną w postaci orientalizowanego węgierskiego miecza przeznaczonego do kłucia. Charakteryzował się on otwartą rękojeścią, prostą głownią jednosieczną i dosyć szeroką - dlatego też zwał się "pallos" (adekwatnie do swej konstrukcyjnej formy), a nie "sablya", czyli szabla. Nazwa tej właśnie broni, poprzez spolszczenie, uzyskała brzmienie "pałasz".<br>Broń ta stosowana była zamiennie z koncerzem
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego