Typ tekstu: Książka
Autor: Włodzimierz Kwaśniewicz
Tytuł: Dzieje szabli w Polsce
Rok: 1999
ze współczesnej i potocznej interpretacji obydwu pojęć, w konkretnym konstrukcyjnym odniesieniu, przyjmując że:
- szabla to biała broń sieczna, charakteryzująca się zawsze krzywą (o różnym stopniu krzywizny) głownią jednosieczną, z ewentualnie obosiecznym sztychem w formie tzw. pióra - przeznaczona przede wszystkim do cięcia, ewentualnie również do pchnięcia sztychem;
- pałasz to biała broń sieczna o prostej, jednosiecznej głowni (rzadko obosiecznej) - przeznaczona do cięcia i do kłucia.
W czym więc problem? Jest on skomplikowany, a sprowadza się do ciągłości tradycji pojęcia "pałasz husarski". Był czas, gdy pojęcie to odnosiło się tak do szabli, jak i do pałasza o klasycznej konstrukcji - z czasem wyłącznie do szabli
ze współczesnej i potocznej interpretacji obydwu pojęć, w konkretnym konstrukcyjnym odniesieniu, przyjmując że:<br>- szabla to biała broń sieczna, charakteryzująca się zawsze krzywą (o różnym stopniu krzywizny) głownią jednosieczną, z ewentualnie obosiecznym sztychem w formie tzw. pióra - przeznaczona przede wszystkim do cięcia, ewentualnie również do pchnięcia sztychem;<br>- pałasz to biała broń sieczna o prostej, jednosiecznej głowni (rzadko obosiecznej) - przeznaczona do cięcia i do kłucia.<br>W czym więc problem? Jest on skomplikowany, a sprowadza się do ciągłości tradycji pojęcia "pałasz husarski". Był czas, gdy pojęcie to odnosiło się tak do szabli, jak i do pałasza o klasycznej konstrukcji - z czasem wyłącznie do szabli
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego