Typ tekstu: Książka
Autor: Włodzimierz Kwaśniewicz
Tytuł: Dzieje szabli w Polsce
Rok: 1999
określonych form szabel z ich właściwą nazwą. Tak też stało się i z karabelą używaną przez cały wiek XIX. Zresztą to pomieszanie pojęć dotrwało do dzisiaj, a różne stanowiska w sprawie pochodzenia formy karabeli i źródłosłowu jej nazwy są tego najlepszym dowodem.
Józef Łepkowski w pierwszej polskiej pracy o broni siecznej właściwie nie zinterpretował pojęcia karabeli, zaproponował jedynie jej przymiotnikową nazwę - arrabella - przez skojarzenie z arabskim kręgiem kulturowym. W końcu jednak, na podstawie jej orientalnej genealogii, utożsamił ją z ordynką. W związku z tym, że obydwie hipotezy są błędne, nie wytrzymały one próby czasu. Z kolei Czesław Biernacki, autor hasła "karabela
określonych form szabel z ich właściwą nazwą. Tak też stało się i z karabelą używaną przez cały wiek XIX. Zresztą to pomieszanie pojęć dotrwało do dzisiaj, a różne stanowiska w sprawie pochodzenia formy karabeli i źródłosłowu jej nazwy są tego najlepszym dowodem.<br>Józef Łepkowski w pierwszej polskiej pracy o broni siecznej właściwie nie zinterpretował pojęcia karabeli, zaproponował jedynie jej przymiotnikową nazwę - arrabella - przez skojarzenie z arabskim kręgiem kulturowym. W końcu jednak, na podstawie jej orientalnej genealogii, utożsamił ją z ordynką. W związku z tym, że obydwie hipotezy są błędne, nie wytrzymały one próby czasu. Z kolei Czesław Biernacki, autor hasła "karabela
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego